ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door POPPERS EXPRESS. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar POPPERS EXPRESS. POPPERS EXPRESS biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden") , inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar een hyperlink wordt verwezen. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, die verkopers, klanten, verkopers en/of inhoudsbijdragers zijn.

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functionaliteiten en alle nieuwe tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Frankrijk Om contact op te nemen met deze host, ga naar http://www.ovh.com/fr/support/

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke minderjarige persoon die onder uw hoede is toe te staan gebruik deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om toegang tot de Services te weigeren aan een persoon op elk moment en om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit omvat (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALISERING VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan wat voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn er niet toe verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan elke persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is nietig waar het wettelijk verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht, controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die via de Site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en discretie, en dient u de voorwaarden te bekijken waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en nieuwe bronnen). Deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verplicht om de inhoud of juistheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we geven geen garantie of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot dergelijke producten van derden moeten worden gericht aan dergelijke derden.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle opmerkingen die u naar ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die in strijd is met enig intellectueel recht. onroerend goed of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, geregistreerde handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch enig computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een andere gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Uw indiening van persoonlijke informatie in onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een andere gerelateerde website onjuist is, en dit , op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een vaste update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website om te concluderen dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of enige andere gerelateerde, onafhankelijke website of het internet schaadt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie af te persen van, te browsen, te verkennen of het web (of een andere bron) te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "as is"- en "as available"-basis voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook , expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

POPPERS EXPRESS, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele schade, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, of het nu gaat om contractuele schade, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een service of product van deze Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of alle inhoud (of product) die via de Service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat deze zich voordoen. Omdat in sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om POPPERS EXPRESS, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren met betrekking tot elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan, en moet het niet-toepasselijke deel als losstaand worden beschouwd. van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden heeft deze dissociatie geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van alle overige overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken oordelen dat u tekortschiet, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u vooraf en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of we kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of andere beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten , voorafgaand en gelijktijdig, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in PASSEIG SANT ALBERT, 2, SANT PERE DE RIBES, CT, 08810, Spanje.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunnen aan ons worden gericht via [email protected].